Siirry sisältöön

Digitaalinen ostettavuus ja löydettävyys -hanke

Nainen kuvaa kännykällä metsämaisemaa.

 

Kuva: Antti Rastivo

Yhdessä kestävää kasvua Espoon ja lähialueiden matkailuun – Vastuullisten palveluiden löydettävyys ja ostettavuus -hanke edistää Espoon ja lähialueiden digitaalisen toimintaympäristön kykyä kansainvälisen matkailun kasvuun ja pyrkii varmistamaan alueelle saapuvan matkailijan saumattoman asiakaskokemuksen inspiraatiosta ostamiseen ja suositteluun. Tavoitteeseen vastataan mm. kehittämällä vastuullinen matkailun tuotteisto reittiehdotuksineen, jossa tarjonta viedään suoraan toimialan kansainväliseen jakelutieympäristöön ostettaviksi.

Hankkeen tulostavoitteet voidaan jakaa seuraavasti:

1) Alueellisen liiketoimintamallin luominen matkanjärjestäjien, MICE-toimijoiden ja kuluttajien tavoittamiseksi
2) Tiedolla johdettu Vastuullinen Espoo -toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
3) Espoo ja lähialueet digitaalisesti ostettavaksi

Hanke saa rahoituksensa Matkailuelinkeinon elpymistä edistävät kehittämishankkeet -rahoituksesta, joka on osa vuoden 2020 neljättä lisätalousarviota, jonka eduskunta hyväksyi 25.6.2020. Työ- ja elinkeinoministeriön, Etelä-Savon maakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton 3.7.–31.8. järjestämässä rahoitushaussa matkailun alueorganisaatioille ja laaja-alaisesti matkailua kehittäville toimijoille esitettiin rahoitettavaksi 29 hanketta 89 lähetetystä hakemuksesta. Rahoitettavien hankkeiden pääasialliseksi tavoitteeksi edellytettiin matkailuelinkeinon elpymisen edistämistä ja matkailun kehittämistä alueilla.

Hankkeen toteuttaa Enter Espoo Oy / Visit Espoo
Toteutusaika: 1.11.2020 - 31.12.2021

Ajankohtaista

DIGIOSTETTAVUUDEN KICK-OFF WEBINAARI ON JÄRJESTETTY 13.4.2021. 

Visit Espoon järjestämässä  Digiostettavuuden kick-off-tilaisuudessa kuultiin konkreettisista tavoista yrityksien digimyynnin käynnistämiseksi ja kehittämiseksi sekä annettiin konkreettisia vinkkejä oman palvelutarjonnan onlinetuotteistamisesta ja digiostettavuuden edistämisestä. Esittelimme samalla alueen matkailuyrityksille tarjottavia digiostettavuuden ja digitaalisen myynnin kehittämisen toimenpiteitä, joiden kautta digitaalisessa tuotteistustyössä on tarkoitus edetä. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille Espoon ja lähialueiden matkailuyrityksille. 

DIGIKYSELYYN VASTAAMINEN ON PÄÄTTYNYT!

Visit Espoon matkailutoimijoille on suunnattu digikysely ajalla 8.3.-17.3.2021, jonka avulla olemme selvittäneet tilannekuvaa alueemme tämänhetkisistä matkailutoimijoista ja heidän tilastaan digitaalisen ja vastuullisen liiketoiminnan näkökulmista. 

HAKU MATKAPALVELUIDEN DIGITAALISEKSI JAKELUASIANTUNTIJAKUMPPANIKSI AJALLE 15.4.-30.12.2021 ON PÄÄTTYNYT!

Hanke hakee matkapalveluiden digitaalista jakeluasiantuntijakumppania ajalle 15.4.-30.12.2021. Asiantuntijan rooli on toimia yhdessä tilaajan ja toimeksiantoon liittyvien muiden sidosryhmien asiantuntijakumppanina vastaten matkareittien, -pakettien ja -tuotteiden jakelualustan teknisestä/kaupallisesta tuotannosta, liittämisestä osaksi Visit Espoon verkkopalvelua ilman suuria järjestelmäintegraatioita sekä jakelualustan pilotinaikaisesta ylläpidosta, asiakaspalvelusta ja optimoinnista.

Tarjouspyyntö koostuu kahdesta osa-alueesta:

1. Matkatuotteiden, -pakettien ja -reittien jakelualustan tekninen/kaupallinen tuotanto sekä jakelualustan liittäminen osaksi alueen DMO-sivustoa (www.visitespoo.fi) ilman suuria järjestelmäintegraatioita.

2. Jakelualustan pilotointivaiheen ylläpito, asiakaspalvelu ja optimointi hankinnan ajan. Tuotteiston myynnissä tulee huomioida tuotanto- ja jakeluympäristön palveluiden sisältö- ja toimintamallit, digitaalisen myynti- ja jakelutoiminnan tieto- ja toimintamallit sekä toiminta-alueen lait, säännökset ja määräykset (mkl. valmismatkalain vaatimukset).

Tarjous on pyydetty jättämään 18.3.2021 klo 16.00 mennessä sähköpostitse liitetiedostona osoitteeseen tiina.r.backman@espoo.fi

Tarjoukseen liittyvät lisäkysymykset on tullut toimittaa sähköpostitse tiina.r.backman@espoo.fi 11.3.2021 klo 16 mennessä. Tilaaja kokoaa vastaukset yhteen ja toimittaa vastaukset tarjouspyyntökierroksessa mukana oleville toimittajille.

Tarjouspyynnön tarkempi sisältö löytyy täältä.

Hankkeen tiedotteet

 

Lisätietoja:

Tiina Backman
Projektipäällikkö
Enter Espoo Oy
tiina.r.backman(at)espoo.fi
+358 (0)41 545 5515

Eveliina Anttila
Projektikoordinaattori
Enter Espoo Oy
eveliina.anttila(at)espoo.fi
+358 (0)40 750 4744