Siirry sisältöön

5.9.2018

Uusia palveluita Nuuksion kansallispuiston kävijöille

Espoo Marketing Oy:n koordinoima Perille asti -hanke kokosi keväällä 2018 Nuuksion alueen matkailutoimijat sekä älyliikennetoimijat yhteen miettimään alueen saavutettavuuden haasteita ja niihin ratkaisuita. Tuloksena Nuuksiossa pilotoidaan tulevan syksyn aikana kahta erilaista uutta ratkaisua: kamerajärjestelmää pysäköinnin suunnittelun helpottamiseen sekä Nuuksioon.fi-palvelua Nuuksio-retken ja reittien suunnitteluun julkisilla liikkuen.

Nuuksion kävijät pääsevät testaamaan uusia palveluita 5.9. alkaen. Pilottivaiheen aikana 5.9.-31.10. palveluiden käyttäjiltä kerätään palautetta ja kehitysideoita.

Hankkeen keskeinen yhteistyökumppani on Metsähallitus, jonka Luontopalvelut hoitaa Nuuksion kansallispuistoa ja vastaa sen peruspalveluiden tuottamisesta retkeilijöille. Nuuksion kansallispuisto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet luonnosta nauttimiseen ja virkistäytymiseen. Upeine reitteineen ja monipuolisine maisemineen kansallispuisto houkuttelee vuosittain yli 300 000 kävijää.

Aikaisemmin kesällä pilotoitiin sukkulabussia Suomen luontokeskus Haltian ja Haukkalammen välillä.

Haukkalammen ja Kattilan parkkitilanteen voi tarkistaa etukäteen Parkkihaukka-kameroista

Nuuksion kansallispuiston Haukkalammen ja Kattilan parkkialueille on asennettu Parkkihaukka-kamerat. Parkkihaukka ottaa näiltä parkkialueilta noin minuutin välein kamerakuvan, joka välitetään julkisesti saataville. Näin kävijän on mahdollista tarkistaa etänä lähes reaaliaikaisesti, onko parkkipaikoilla tilaa. Parkkihaukka-palvelun tarkoituksena on sujuvoittaa Nuuksion kävijöiden parkkipaikan löytämistä erityisesti ruuhkaisimpina viikonloppuina.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy pilotoi Parkkihaukka-palvelua, johon kuuluu itsenäinen, aurinkoenergialla ja mobiiliyhteyksillä toimiva kamerajärjestelmä sekä avoimen tiedon periaatteita noudattava kuvien jako. Pilotoinnin aikana seurataan kamerajärjestelmän toimivuutta ja luotettavuutta sekä palvelun tarpeellisuutta käyttäjien mielestä.

”Parkkihaukka -kamerat ovat uusi, Nuuksion kävijöille suunniteltu palvelumuoto. Parkkihaukan kuvaa voi seurata 5.9. alkaen osoitteesta parkkihaukka.fi”, kertoo tutkija Tuomo K. Kinnunen VTT:ltä.

Uusi Nuuksioon.fi-palvelu julkisilla liikkuville

Tietotemput Oy toteuttaa Nuuksioon.fi-palvelun, jonka avulla julkisilla liikkuva voi suunnitella entistä helpommin kansallispuistossa vierailun. Palvelu toimii mobiilissa sekä selaimella ja mahdollistaa reittien hakemisen eri teemojen ja kävijäprofiilin mukaan. Palveluun on yhdistetty HSL:n julkisen liikenteen yhteydet.

”Palvelun avulla voi löytää uusia reittiyhdistelmiä, joissa julkisilla liikkuminen mahdollistaa myös muut kuin perinteiset rengasreitit. Esimerkiksi Haltian alueelle on kätevä retkeillä Oittaan tai Högbackan suunnalta”, kertoo Tietotemppu Oy:n toimitusjohtaja Teemu Joensuu.

Sukkulabussi Haltian ja Haukkalammen välillä

Julkisilla kansallispuistoon liikuttaessa yhtenä haasteena on, että lähimmältä bussipysäkiltä on suositulle Haukkalammelle vielä noin kaksi kilometriä matkaa. 8.-30.6.2018 testattiin Suomen luontokeskus Haltian ja Haukkalammen välillä kulkevaa sukkulabussia. Sukkulabussikokeilun toteuttaneen Natura Vivan toimitusjohtaja Ilkka Lariolan mukaan bussilla matkustaneet olivat suurimmaksi osaksi kansainvälisiä matkailijoita. Sukkulabussikokeilun tulokset analysoidaan ja sen perusteella tehdään päätös kokeilun mahdollisesta jatkosta kesälle tai syksylle 2019.

Perille asti -hanke kehittää Espoossa saavutettavuutta Nuuksion kansallispuistossa ja Rantaraitilla. Hanke saa rahoituksensa Espoon kaupungilta sekä Euroopan aluekehitysrahastosta osana 6Aika-strategiaa vuosina 2017-2019. Hanketta toteuttavat Espoo Marketingin lisäksi pääkaupunkiseudulla Forum Virium Helsinki, Vantaan kaupunki, Aalto-yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Demos Helsinki.

Lisätiedot:
Espoo Marketing Oy
Projektipäällikkö Karoliina Korpela
karoliina.korpela@espoo.fi 
043 827 3271
 
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Research Scientist, D.Sc. Tuomo K. Kinnunen
tuomo.k.kinnunen@vtt.fi
040 568 4507
 
Tietotemput Oy
Toimitusjohtaja Teemu Joensuu
teemu.joensuu@tietotemput.fi
050 373 9997
 
Natura Viva Oy
Toimitusjohtaja Ilkka Lariola
ilkka.lariola@naturaviva.fi
050 376 8855

 

PERILLE ASTI -HANKE KEHITTÄÄ SAAVUTETTAVUUTTA RANTARAITILLA JA NUUKSIOSSA

Espoo Marketing Oy:n ja yhteistyökumppaneiden Perille Asti -hanke käynnistyi syyskuussa 2017. Hankkeen tavoitteena on parantaa matkailijoiden, työntekijöiden ja asukkaiden liikkumista pääkaupunkiseudulla täydentäen nykyistä liikennejärjestelmää. Espoossa saavutettavuutta parannetaan Rantaraitin ja Nuuksion näkökulmista.

Hankkeessa tavoitellaan markkinalähtöisiä, älykkäitä liikkumisen ratkaisuja ja palveluja erityisesti matkailualan yritysten hyödynnettäväksi.

Perille asti -hanke saa rahoituksensa Euroopan aluekehitysrahastosta osana 6Aika -strategiaa vuosina 2017-2019. Hankkeen toteuttavat Espoo Marketing Oy, Forum Virium Helsinki, Vantaan kaupunki, Aalto-yliopisto, Metropolia ammattikorkeakoulu ja Demos Helsinki.

Hankkeen kohdealueet ovat Espoossa Nuuksio ja Rantaraitin alue, Vantaalla matkailukohteet ja Aviapolis sekä Helsingissä Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueet. Kokonaisbudjetiltaan 1,9 miljoonan euron yhteishanketta koordinoi Vantaan kaupunki.

Lisätietoja hankkeesta: www.visitespoo.fi/fi/perille-asti-hanke.