Siirry sisältöön
Nainen kuvaa kännykällä metsämaisemaa.

19.11.2020

Visit Espoolle hankerahoitus matkailun digitaalisen asiakaspolun kehittämiseen

Visit Espoolle on myönnetty hankerahoitus Työ- ja elinkeinoministeriön, Etelä-Savon maakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton matkailun alueorganisaatioille järjestämässä rahoitushaussa. Rahoitettavat hankkeet ovat yhteensopivia koko Suomen matkailustrategian kattoteemojen kanssa ja ne edistävät matkailuelinkeinon elpymistä eri puolilla maata. Kattoteemoja ovat kestävyys Suomen matkailun kilpailuvalttina, matkailualan digitalisointi, matkailupalveluiden kasvua tukeva saavutettavuus ja kilpailukykyä tukevan toimintaympäristön varmistaminen.

Hankkeen toteutusaika on 1.11.2020-31.12.2021 ja toimenpiteet kohdentuvat Espoon ja lähialueiden matkailun digitaalisen kilpailukyvyn kasvattamiseen. Yksi hankkeen päätavoitteista on Espooseen saapuvan matkailijan saumattoman asiakaskokemuksen kehittäminen inspiraatiosta ostamiseen ja suositteluun digitaalisessa ympäristössä.

Menestyvä Matkakohde -analyysi paljasti digitaalisen asiakaspolun kehitystarpeet

Espoossa toteutettiin osana Visit Finlandin digikehitysohjelmaa Menestyvä Matkakohde -analyysi keväällä 2020. “Analyysi osoitti, että keskeisimpinä kehittämistarpeina meillä Espoossa ja lähialueilla on houkuttelevan digitaalisen asiakaspolun kehittäminen eri vaiheissa, erityisesti digitaalisen ostettavuuden osalta. Toisena kehittämiskohteena analyysissä nousi tiedolla johtamisen kokonaisuus ja datan konkreettisempi hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä. Molempiin teemoihin pääsemme paneutumaan tulevan vuoden aikana”, iloitsee Visit Espoon matkailujohtaja Miikka Valo.

Projektin päätavoitteeseen vastataan kehittämällä vastuullinen matkailun tuotteisto reittiehdotuksineen, jossa tarjonta viedään suoraan toimialan kansainväliseen jakelutieympäristöön ostettavaksi. Tulostavoitteet on jaettu seuraaviin kolmeen alatavoitteeseen:
1) Alueellisen liiketoimintamallin luominen matkanjärjestäjien ja kuluttajien tavoittamiseksi (tulevaisuuden digitaalisten toimintamallien kehittäminen alueelle)
2) Tiedolla johdettu Vastuullinen Espoo -toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto (vastuullisen digitaalisen asiakaspolun hallinta myynnin ja markkinoinnin ytimessä)
3) Espoo ja lähialueet digitaalisesti ostettavaksi.

Aluerajat ylittävä yhteistyö on matkailussa tärkeässä roolissa

Hankkeen tavoitteena on tehdä tiivistä yhteistyötä Visit Finlandin ja muiden alueorganisaatioiden digihankkeiden kanssa, jolloin vaikutukset kohdentuvat Espoo-Vihti-Kirkkonummi -alueen lisäksi myös muille alueille. Lisäksi hankkeen yhdeksi toimenpiteeksi on kirjattu Visit Finlandin kansallisen tietovarannon, DataHubin käyttöönotto alueella.

“Yritysten ja alueiden välinen yhteistyö on keskeisessä roolissa, jotta yhteisiä tuotteita, tuotepaketteja ja -kokonaisuuksia saadaan syntymään, ja ne saadaan matkailijoille digitaalisesti ostettaviksi. Matkailija ei välitä siitä, minkä kunnan rajojen sisällä hän kulloinkin on, vaan ainoastaan siitä, kuinka hyvin hänen tarvitsemansa tieto ja palvelut ovat saatavilla digitaalisissa kanavissa. Jotta saamme vierailijoille mahdollisimman houkuttelevan, kiehtovan, palvelevan ja inspiroivan kokonaiskuvan maastamme ja alueistamme, on yhteistyön merkitys yli aluerajojen todella tärkeää”, toteaa hankkeesta vastaava myynti- ja markkinointipäällikkö Tiina Backman Visit Espoosta.

Työ- ja elinkeinoministeriön, Etelä-Savon maakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton 3.7.–31.8. järjestämässä rahoitushaussa matkailun alueorganisaatioille ja laaja-alaisesti matkailua kehittäville toimijoille esitettiin rahoitettavaksi 29 hanketta 89 lähetetystä hakemuksesta. Rahoitettavien hankkeiden pääasialliseksi tavoitteeksi edellytettiin matkailuelinkeinon elpymisen edistämistä ja matkailun kehittämistä alueilla. Matkailuelinkeinon elpymistä edistävät kehittämishankkeet -rahoitus on osa vuoden 2020 neljättä lisätalousarviota, jonka eduskunta hyväksyi 25.6.2020.

Lisätietoja:
Enter Espoo Oy/ Visit Espoo
Tiina Backman, hankkeen projektipäällikkö
Puh. 041 545 5515
tiina.r.backman@espoo.fi