Hoppa till innehåll

Centralparkens naturstig

Den 17, km långa stigen visar sydfinländsk skogsnatur och har planerats speciellt för skolelever. Längs stigen finns 10 tavlor. Stigen startar vid sågspånsslingan i Olars som man kommer till längs en gång- och cykelväg från korsningen av Olarsgatan och Oppibackavägen.