Otnäs - Kägeludden

Geologiska forskningcentralen

Mötesutrymmen

Kontaktinformation

Betonimiehenkuja 4, 02150 Espoo
gtk.aula@gtk.fi
+358 (0) 29 503 0000