Hoppa till innehåll

Helsingforsregionens trafik - HRT

Kollektivtrafik

Det är lätt att resa inom huvudstadsregionen. Det finns olika biljetter för olika resebehov.

Det är lätt att resa inom huvudstadsregionen. Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Sjundeå, Sibbo och Tusby bildar ett enhetligt kollektivtrafikområde med gemensamt biljettsystem. Det finns olika biljetter för olika resebehov. Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) ansvarar för planeringen och organiseringen av kollektivtrafiken i medlemskommunerna samt för utarbetandet av en trafiksystemplan för Helsingforsregionen. Mer information om trafikmedel, biljettyper och pris finns på HRT:S webbsidor

HRT-området delas in i fyra zoner som är namngivna med bokstäverna A, B, C och D med början från Helsingfors centrum. Biljettpriserna baserar sig på resans längd dvs. på avståndet från Helsingfors centrum. Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda ligger i zonerna ABC och Kervo, Sibbo, Tusby, Kyrkslätt och Sjundeå i zon D.

Zoner

  • AB (Helsingfors, Grankulla, del av Esbo och del av Vanda.)
  • ABC (Helsingfors, Grankulla, Esbo och Vanda.)
  • ABCD (Helsingfors, Grankulla, Esbo, Vanda, Kervo, Sibbo, Kyrkslätt, Sjundeå och Tusby.)
  • BC (Helsingfors (inget centrum), Grankulla, Esbo och Vanda.)
  • BCD (Helsingfors (inget centrum), Grankulla, Esbo, Vanda, Kervo, Sibbo, Kyrkslätt, Sjundeå och Tusby.)
  • CD (Del av Esbo, del av Vanda, Kervo, Sibbo, Kyrkslätt, Sjundeå och Tusby.)
  • (Kervo, Sibbo, Kyrkslätt, Sjundeå och Tusby.)

OBS! Du kan inte köpa en enda biljett för zon A, B eller C.

I automaterna, av bussföraren eller HRT-app kan du köpa enkelbiljetter. Biljettautomater finns på livligt trafikerade stationer. För den som reser ofta med kollektivtrafik lönar det sig att skaffa ett engångskort eller ett dygnskort. Kort och biljetter kan köpas på HTR-app, HTR:s försäljnings- och serviceställen och biljettautomater.

Rutter och tidtabeller

Rutter och tidtabeller hittas lätt med hjälp av HRT:s reseplanerare. Den interna trafiken i Esbo och förbindelserna till Helsingfors förbättras ytterligare då Västmetron började av år 2017. Metrotrafik från Helsingfors ända till Mattby.

Kontaktinformation


+358 (0)9 4766 4000

www.hsl.fi/sv