Hoppa till innehåll

Esboviken

Naturstigar i Esbo

Aktiviteter

I Esbo finns 13 naturstigar, varav staden underhåller nio. Stadens stigar finns på olika håll i Esbo och de ger en bra bild av naturens mångsidighet och mångfald.

Du kan vandra längs naturstigarna i vanliga fritidsskor, med undantag av regniga dagar behövs inte gummistövlar. På de våtaste platserna har spångar byggts, och vid branta klippor finns trappor. Naturstigarna har skyltning och rutterna är markerade antingen med ett grönt naturstigsband eller med gulmålade märken. 

Esbo stads naturstigar:

 • Finno naturstig 
 • Hanikka naturstig
 • Centralparkens Hackspettsrundan
 • Bredvikens naturstig
 • Villa Elfviks naturstig
 • Oitans naturstig
 • Sorlams naturstig
 • Tremanskärrs naturstig
 • Träskändasparkens naturstig


Övriga naturstigar

 • Glimsåns naturstig
 • Hannusskogens naturstig
 • Luk naturstig
 • Nejonögestigen